Våra jaktskyttebanorVi bygger på, med mer ljuddämpning. Inskjutning, trap och övningstrap förbättrade. Klarar nu 65dBAI-gränsen! 
Älgbanan till och med 59 dBAI!

Hagelskytte.
För hagelskytten finns jägartrapbana samt en enklare övningstrap.

Kulskytte.
För kulskyttarna finns älgbana 80m, med elektronisk markering.

En viltmålbana 50 m. 50-metersbanan är avsedd för .22lr-vapen enbart och disponeras enskilt av medlemmarna. Nyckel hyres via kassören.

Inskjutningsbanor 80m, med skjutbänkar finns för dem som behöver sådana.
Avsedd för inskjutning av vapen upp till klass 1.

Jägarexamen.
Klubben har banor och provledare för provtagning för Jägarexamen.
Se under knappen "Jägarexamen". (Eller följ länken.)

När vi har öppet finns lånevapen och övningsammunition i de vanligaste kalibrarna.

Skjuttider.
Järfälla Kommun (banans tillsynsmyndighet) begränsar våra skjuttider.  
Rätt tider finner du på startsidan.

Skjutdagar enligt programmet öppnar vi ca. kl. 17.00. 
Detta är en rikttidpunkt, då våra funktionärer jobbar ideellt och kommer från sina respektive arbeten.

Det kan vara tillåtet att skjuta andra tider, men då har någon av de på banan verksamma klubbarna fått särskilt tillstånd av Järfälla Kommun för detta skytte. Tillgängligheten på banan kan då vara begränsad av de andra föreningarnas aktiviteter. Kontakta den ansvarige skjutledaren innan Du börjar ordna för Ditt skytte!

Vänligen respektera tiderna!

Våra Banor

Viltmål 80m
Älgbana
80 m älgbana för klass 1 vapen. Elektronisk markering. Endast helmantelammunition
Viltmål 50m
Rådjursbana
50 meters rådjursbana för 22 LR
Markmålbana Godkänd markmålbana för jägarexamen
Skeetbana För nationell och olympisk skeet
Tillfälligt stängd. I malpåse.
Jägartrap Kallas också Nordisk trap
Övningstrap Här finns instruktör på angivna tider (se skjutprogram)
Fast jaktstig Jaktstigsstationer finns för träning och tävling.
Provbana jägarexamen Avlägg jägarexamen på Bromma Jaktskytteklubb (läs mer under Jägarexamen)
Inskjutningsbana kula 80 m (Länk)
Utlåningsvapen Lånevapen finns tillgängliga vid banans schemalagda öppettider.(se skjutprogram)
Ammunitions-
försäljning
Ammunition finns tillgänglig vid banans schemalagda öppettider.(se skjutprogram)
Instruktörer (se skjutprogram)