Älgbanan


Så här fungerar det på vår älgbana.

Du är välkommen även om du inte är medlem.
Vi använder oss av kölappar.
Om det är många som köar, kommer man att låta 2 medlemmar skjuta per en gäst.
Våra funktionärer och de som jobbat för klubben har också viss förtur.
Markeringsavgiften gäller för 12 skott.

Det är bara tillåtet att skjuta med helmantlad ammunition, högst 9,3 mm. Du bör använda spetsig kula,. Det sparar tavlorna.

Du får ett protokoll på ditt skytte och du får också hjälp att föra in årliga kompetenser i ditt samlingskort.

Så här tolkar du ditt protokoll.
- Namn och personnummer noteras. Var beredd att visa legitimation.
- Hur du skjutit dina serier. Om du skjutit stående älg, löpande älg, eller om du skjutit enligt gällande märkesfordringar. (Kombinerat stående och löpande älg med knallstart.)
- Eventuella inköp av ammunition och så banans avgifter.

De valörer som skrivs är:
5
1, 5, 4, 3 eller T (träff i träffområdet)
0 markerar att du träffat älgen
och
X markerar att skottet tagit
utanför registrerat område.
(Förvallen är väldigt vanligt!)
Vi noterar också om serien har märkesvärde.

Älgen har fått träffområdet reviderat fr.o.m. 2017.
Det nya till vänster är mindre och flyttat 6 cm nedåt på älgen.