Bromma Jaktskytteklubb
Covid-19-information


Här följer information om våra aktiviteter i skuggan av pandemin.

Grundläggande gäller givetvis myndigheternas regler och rekommendationer, om hur vi ska uppträda mot varandra.
Hålla avstånd, tvätta händerna, använda munskydd, stanna hemma vid minsta symptom etc.

Övningskytte
Vi tränar på tisdagkvällarna. Respektera skjutledarnas order och skapa inte trängsel!

Älgbanan
Öppen endast för medlemmar och för den som ska ta Jägarexamen.
För Jägarexamenselever gäller att Grundprov kula ska vara godkänt och bevis om detta ska visas för skjutledaren. (Jägarbevis eller intyg)
Vissa dagar öppnar älgbanan kl 13.

Instruktion lerduvor
Tisdagkvällar enligt program.
Tisdagkvällar i provvecka körs också markmålet
och kulinstruktion.

Introduktionskvällar
Notera intresse med ett e-postmeddelande. Invänta svar, att du fått en plats!
Här gäller kravet, att vi inte får vara för många inomhus. Kan delar inte vara utomhus, kan tillfället ställas in med kort varsel!

Jägarexamen
Notera intresse med ett e-postmeddelande.
Invänta svar, att du fått en plats!
Antal deltagare kommer att begränsas.
Även här begränsar inomhusdelen hur vi kan genomföra våra provdagar.
Teorin skrivs inomhus och det gör att kö för inskrivning måste vara utomhus.