Praktiska tips


Bygg ett tavelställ som passar på inskjutningsbanan.

Här, en liten skiss på hur Du gör ett måltavelställ som passar i hissarna på inskjutningsbanan.

Du behöver följande:
En bräda 95X19 ca. 2 meter,
en skiva i lämplig storlek för Din tavla ex 0,6x0,6m om Du har en pistoltavla.
Montera skivan så att brädan sitter i den ena sidan, så skjuter Du i bästa fall inte sönder grejorna mer än nödvändigt.
Vill Du, gör Du skivan så att den går att skruva loss. Då blir det lättare att transportera grejorna.

Gör inte tavlan för liten om Du behöver den för att skjuta in ett nytt sikte. Första skottet kanske inte kommer på tavlan.
Skulle så vara fallet, måste Du be om hjälp för att se var träffarna tar i sanden. (Du får inte sätta tavlan närmare Dig utan den ska vara i tavelstället och Du måste skjuta från bullerfällan!)