Praktiska tips


Bygg ett tavelställ som passar på inskjutningsbanan.

Här, en liten skiss på hur Du gör ett måltavelställ som passar i hissarna på inskjutningsbanan.

Du behöver följande:
En bräda 95X19 ca. 2 meter,
en skiva i lämplig storlek för Din tavla ex 0,6x0,7m (av masonite eller 6 mm plywood), om Du har en pistoltavla.
Av brädan gör du ett "T" och ovanpå det monterar
du din skiva och tavla. (Se bild.)
OBS! När du använder tavlan får det inte vara högre än semaforen på banan.

Gör inte tavlan för liten om Du behöver den för att skjuta in ett nytt sikte. Första skottet kanske inte kommer på tavlan.
Skulle så vara fallet, måste Du be om hjälp för att se var träffarna tar i sanden. (Du får inte sätta tavlan närmare Dig utan den ska vara i tavelstället och Du måste skjuta från bullerfällan!)