Jägarexamen. Omfattning och priser.


Åter Jägarexamenssidan

Så här går det till: När du läst in teorin (på egen hand eller i en studiecirkel),
söker du upp en godkänd provbana och en provledare. Provledaren ska kunna
visa ett giltigt förordnande från Polisen. Du skriver ditt prov och blir det med 
godkänt resultat, får du fortsätta med de praktiska delmomenten. Blir det
underkänt, måste du göra om provet en annan dag.

Under hela tiden du pluggar teori, får du givetvis träna de praktiska delarna.
Du får dock inte göra proven utan godkänd teori.

Jägarexamen omfattar 4 st delprov. 

Teoretiskt prov 
Provavgift 500 Kr
70 frågor varav du ska ha minst 60 rätta svar.
Från 1 mars genomförs provet digitalt. Du måste installera en app på din telefon för detta. Den heter "Teoriprov för Jägarexamen". Du hittar den där appar finns. Den har Naturvårdverkets logga.
Praktiska prov
Du måste ha klarat det teoretiska provet för att få fortsätta med de praktiska proven.
(Träna får du givetvis göra, utan avklarad teori!)
Grundprov hagelgevär
Provavgift 400 Kr
Säker hagelgevärshantering.
Lerduveskytte, träffa 4 av 6 frångående lerduvor
Avståndsbedömning.
Skytte mot markmål. Förutsättningsskyltar.
Omprov
Provavgift 100 Kr
2 omprov medges samma dag i delmomenten:
lerduveskytte, markmål resp. avståndsbedömning.
Dock bara i ett av delmomenten!
Grundprov kulgevär 
Provavgift 200 Kr
Säker kulgevärshantering.
Skytte från skjutbänk och jägarmässig ställning.

Förutsättningsskyltar.
Omprov
Provavgift 100 Kr
2 omprov i skyttedelen medges samma dag.
Högviltprov kula
Provavgift 200 Kr
Ev säker kulgevärshantering (om ej enligt ovan)
Skytte mot älgfigur enligt märkesregler.
Max. 9x4 skott (serier) samma dag.

Förutsättningsskylt.

Banans avgifter
Till avgifterna ovan (som bestäms av Naturvårdsverket) kommer banans avgifter för lerduvor, ammunition och vapenlån.

Swishbetalning eller kontanter gäller.
Vi kan inte ta kort!

Åter Jägarexamenssidan